CvičiteléJanička

Hodiny:

Energy zóna: Strenght, Race Day

Obtížnost:

Zaměření: Cviky kombinované s rytmem hudby (i rockové)

Další: Jinak individuální hodiny dle přání, na základě domluvy s klienty.


Záliby:

Cykloturistika, plavání, četba, poslech dobré hudby, zimní sporty (snowboarding)


Kontakt:

Mobil: +420 608 419 441

E-mail: jy.buchtova@seznam.cz

SPINNING®, SPINNER®, SPIN® a SPINNING logo ® jsou ochranné známky ve vlastnictví společnosti Mad Dogg Athletics, Inc., které lze užívat jen se zvláštním svolením.


Design by B.A.D. , LTS.Computer , (c) 2006-2019