Provozní řád


Všechny lekce SPINNING® programu jsou vedeny řádně vyškolenými instruktory s platnou licencí od společnosti Mad Dogg Athletic, Inc.


Klient je povinen se řídit instrukcemi lektora. V případě, že klient opakovaně nebude respektovat nařízení instruktora, může být z lekce vykázán, bez nároku na vrácení vstupného.


Pokud má klient svůj tréninkový plán (např. individuální jízda dle měřiče tepové frekvence) a ten není v rozporu se zásadami SPINNING® programu, je povinen tuto skutečnost před každou lekcí oznámit instruktorovi. Instruktor je povinen respektovat požadavek klienta na tento individuální program.


Pokud má klient jakékoliv zdravotní omezení, které mu nedovoluje v plné míře absolvovat lekci v rámci SPINNING® programu, je povinen toto omezení instruktorovi oznámit před každou lekcí.


Nezletilým osobám mladším 15-ti let je povolen vstup jen v doprovodu dospělé osoby. Přítomnost takové osoby je nutno předem nahlásit lektorovi.


Klienti jsou povinni udržovat pořádek a čistotu. Po každé lekci musí očistit své kolo za použití hygienických prostředků, které jsou v centru k tomuto účelu volně přístupné.


Klient nesmí, vyjma základního nastavení, manipulovat s kolem. Každou závadu či nedostatek na kole nahlásí instruktorovi a ten zjedná nápravu.


Vstup do centra je povolen jen ve cvičebním úboru a čisté sportovní obuvi. Každý klient by měl mít s sebou čistý ručník a dostatečnou zásobu tekutin. Nápoje jsou také k dispozici v centru a jsou volně přístupné.


Po každé lekci je klient povinen uhradit vstupné dle aktuálního ceníku instruktorovi. Pokud vlastní permanentku, vyřídí veškeré nutné formality s tím spojené po každé lekci s instruktorem.


Doporučujeme klientům, aby si každou plánovanou lekci předem rezervovali. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená a nebudou ji moci absolvovat. Rezervaci je možné zrušit nejdéle do 24 hodin před danou lekcí. Zrušení v pozdější době je možné pouze u majitelky centra na tel.čísle: 733 384 362. Do 12:00 hod se neúčtuje žádný poplatek, po 12.hod je pak storno poplatek 40Kč a neomluvenou hodinu je klient povinen uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval.Děkujeme Vám, že akceptujete naše požadavky. Jsou dány pro Vaše bezpečí a pohodlí, a jsou bez výjimky platné pro všechny návštěvníky.

SPINNING®, SPINNER®, SPIN® a SPINNING logo ® jsou ochranné známky ve vlastnictví společnosti Mad Dogg Athletics, Inc., které lze užívat jen se zvláštním svolením.


Design by B.A.D. , LTS.Computer , (c) 2006-2019